Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Uczestniczyłem w wielu szkoleniach branżowych i sympozjach z udziałem renomowanych firm. Odbyłem szkolenie dla osób stosujących i nabywających środki ochrony roślin zaliczone do bardzo toksycznych i toksycznych w zakresie zwalczania szkodników żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego. Współpracuję z firmą „TROJSZCZYK” konsultacje entomologiczną prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dotyczącego zwalczania szrotówka kasztanowca.
 • Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów zwalczania szkodników w obiektach.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Zwalczanie organizmów szkodliwych w mieszkaniach, domach, hotelach i innych obiektach użyteczności publicznej”.
 • Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów odkażania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób zakaźnych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dotyczącego stawonogów uznanych za szkodniki ze wzgl. na ich gospodarcze znaczenie, środków dezynsekcyjnych dopuszczonych dostosowania w przetwórstwie spożywczym oaz zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dotyczącego środków dezynsekcyjnych dopuszczonych do stosowania w przetwórstwie spożywczym, charakterystyki środków deratyzacyjnych oraz dokumentacji zwalczania i monitorowania szkodników w aspekcie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej(GMP).
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Środki dezynsekcyjne i deratyzacyjne dopuszczone do stosowania w przetwórstwie spożywczym, ich klasyfikacja, toksyczność i mechanizm działania. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska wynikające z niewłaściwego posługiwania się produktami biobójczymi. Dokumentacja zwalczania i monitorowania szkodników”.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Zwalczanie szkodników w magazynach, piekarniach i cukierniach zgodnie z zasadami IPM, GHP i HACCP. Rozpoznawanie szkodników magazynowych i sanitarnych”.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Ochrona zakładów przemysłu spożywczego i obiektów handlowych (hurtownie, sklepy, supermarkety) przed ptakami i gryzoniami zgodna z Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP) i założeniami systemu HACCP”.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Podstawy systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli), jego dokumentacja i zadania firmy DDD zabezpieczającej przed szkodnikami obiekty zakładu produkującego żywność”.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej, w szkołach i przedszkolach”.
 • Zaświadczenie uczestnictwa w konferencji nt. „Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w produkcji i obrocie żywności oraz pasz”.
 • Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie dla osób stosujących i nabywających środki ochrony roślin zaliczone do bardzo toksycznych i toksycznych w zakresie zwalczania szkodników żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego”.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Zwalczanie szkodników w małych przedsiębiorstwach spożywczych wdrażających system HACCP”.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Ochrona obiektów zakładów przemysłu spożywczego na przykładzie zakładów mięsnych przed szkodnikami zgodna z wymaganiami systemu HACCP: Monitoring, urządzenia do monitorowania, ich obsługa i dokumentacja”.
 • Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie dla osób związanych z wykonywaniem zabiegów w zakresie zwalczania szkodników żywności magazynach i obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego chemicznymi środkami ochrony roślin.
 • Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin zaliczane do I i II klasy toksyczności dla ludzi.