Monitoring szkodników

Monitoring szkodników zgodnie z systemami HACCP, BRC, IFS, AIB, GMP, GMP+, GHP, ISO…

System monitoringu szkodników to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych postępowań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników.

Aby zabezpieczyć obiekt przed gryzoniami i owadami niezbędne jest wdrożenie i organizacja programu monitorowania i zwalczania szkodników. Monitoring szkodników pozwala na systematyczną ochronę danego miejsca przed owadami i gryzoniami. Jest to działanie profilaktyczne, które pozwala na szybką reakcję w przypadku inwazji szkodników.

Firma DDD Andrzeja Panfila oferuje usługi z zakresu monitorowania i zwalczania szkodników oraz wprowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi systemami w zakładach (GMP GHP, GMP+, HACCP, ISO, BRS, IFS, AIB, itd.). Dzięki ustalonym zasadom postępowania w dokumentacji, zapewniona jest maksymalna ochrona zakładu przed szkodnikami, jak również bezpieczeństwo pożywienia.

Wykonujemy usługi monitorowania i zwalczania szkodników w wielu zakładach spożywczych w całym kraju. Wspólnie z ich przedstawicielami wprowadziliśmy systemy i nadzorujemy kontrolę szkodników według procedur GMP, GMP+, GHP, HACCP, ISO, BRC, IFS, AIB.

Jednym z pierwszych i podstawowych etapów monitoringu szkodnika jest dokonanie lustracji obiektów i opracowanie zasad kontroli szkodników.

System HACCP, GMP, GHP

SYSTEM HACCP to ang. – Hazard Analysis and Critical Control Points czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez regularną lustracje obiektu, jak również kontrolę zamontowanych w tym celu urządzeń służących do monitorowania oraz natychmiastowa reakcja w przypadku wystąpienia zagrożenia poprzez wdrożenie działań korygujących.

Wdrażając system HACCP niezbędne jest, aby firma, w której przystępujemy do monitoringu szkodników spełniała  warunki systemu HACCP takie jak: GMP- Good Manufacturing Practice co oznacza Dobra Praktyka Produkcyjna oraz GHP-Good Hygiene Practice – Dobra Praktyka Higieniczna. System GMP GHP ma na celu zlikwidować przyczyny, z których wynikają nieodpowiednie warunki sanitarne. Zmniejsza to zagrożenie występowania szkodników w produkowanych towarach.

Integrowane metody zwalczania szkodników (IPM)

Według systemu GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) najbardziej istotnym elementem monitoringu jest zabezpieczenie firmy przed szkodnikami bazując na IPM (Integrated Pest Menaement) czyli Integrowanych metodach zwalczania szkodników.

Integrowane metody zwalczania szkodników (IPM) polegają na łącznym stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia liczebności szkodliwych zwierząt w sposób:

 • skuteczny,
 • ekonomiczny
 • bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.

Szkodnikami stanowiącymi największe niebezpieczeństwo dla żywności, artykułów spożywczych są szkodniki magazynowe, zbożowe (np. trojszyk ulec, mklik), owady latające (osy, muchy), owady biegające (karaczan prusak), gryzonie  (myszy, szczury).

Zasady kontroli szkodników polegają na:

 • monitoringu szkodników, czyli stałej obserwacji stanu zagrożenia (stosowanie detektorów/ pułapek jako dowodu na występowanie bądź nie występowanie szkodników – przegląd urządzeń do monitorowania np. różnego typu pułapek (pułapki na owady biegające i pułapki na owady latające, lampy owadobójcze oraz karmniki deratyzacyjne)),
 • zabiegach profilaktycznych,
 • zabiegach represyjnych (niszczących).

System monitoringu to także:

 • wywiad: informacje otrzymane od klienta (koordynatora programu ds. zwalczania szkodników);
 • inspekcja wizualna przeprowadzana przez pracowników firmy DDD w czasie roboczych wizyt;

Dokumentacja systemu HACCP, ISO, BRC, IFS, AIB

Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji opracowuje dokumentację zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. Zgodnie z wymaganiami firmy w zakresie bezpieczeństwa żywności program

monitorowania i zwalczania szkodnika powinien zawierać m.in:

 • Procedury zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami (gryzoni, owadów, ptaków),
 • Wykres aktywności szkodników,
 • Analiza trendów aktywności szkodników,
 • Ocena ryzyka występowania szkodników,
 • Instrukcja kontroli wewnętrznej pułapki żywołowne na gryzonie, pułapki lepowe, pułapki feromonowe,
 • Działania korygujące po stwierdzeniu aktywności szkodników w zakładzie,
 • Karty charakterystyki użytych preparatów wraz z pozwoleniem Ministra Zdrowia,
 • Certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa ukończonych szkoleń potwierdzających kwalifikacje firmy ddd.

Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Andrzej Panfil gwarantuje profesjonalnie przeprowadzony monitoring szkodników, który polega m.in na:

 • wymiana trutki w stacjach deratyzacyjnych,
 • czyszczenie i dezynfekcja stacji deratyzacyjnych,
 • monitoring pułapek żywołownych i wymiana preparatu,
 • monitoring pułapek lepowych na owady biegające,
 • monitoring lamp owadobójczych,
 • monitoring pułapek feromonowych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji zgodnie z wymogami firmy (HACCP, ISO, BRC, IFS, AIB, itd.),
 • działania interwencyjne np. przeprowadzenie zabiegu interwencyjnego w przypadku inwazji gryzoni, owadów,
 • szkolenia dla wyznaczonych pracowników firmy (z zakresu oznak występowania szkodników i patogenów chorobotwórczych przez nich przenoszonych) lub innych wymogów stawianych przez HACCP,
 • wywiezienie szkodników/ odbiór i utylizacja szkodników,
 • wymiana uszkodzonych/ zniszczonych urządzeń (pułapki lepowe, pułapki feromonowe, pułapek żywołowych, itd.),
 • raz w roku audyt biologa terenowego
 • współpraca z entomologiem Prof. Dr. Hab. Stanisławem Ignatowiczem.

Skuteczność zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, przygotowanie dokumentacji przy systemach HACCP, BRC, IFS, ISO, AIB, itd zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej usługi – monitoring szkodników! Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie!

Przykładowe realizacje usługi monitoringu szkodników

  Darmowa wycena!

  Masz pytania lub potrzebujesz naszej pomocy? Może interesuje Cię wycena naszych usług? Wyślij zapytanie, a odpowiemy na nie najszybciej jak to możliwe.

  Tę stronę chroni rozwiązanie reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.

  Zadzwoń do nas!